Jakie są fazy oddychania? – to powinieneś wiedzieć dla zdrowia

Bardzo niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest oddychanie dla każdej żywej istoty. Dlatego żadna żywa istota nie mogłaby żyć bez oddychania. Oprócz tzw. oddychania tradycyjnego istnieje również oddychanie organiczne, które jest znacznie mniej znane.

Co to jest oddychanie? – związek oddechu ze zdrowiem

Oddychanie jest procesem fizjologicznym zachodzącym w organizmach żywych, który jest niezbędny do życia. Podczas oddychania do organizmu dostaje się tlen, a uwalniany jest dwutlenek węgla, który może być bardzo toksyczny dla zdrowia. Komórki potrzebują tlenu do prawidłowego funkcjonowania i przekształcają go w dwutlenek węgla.

Oddychanie jest stałe i ciągłe, aby dostarczyć tlen do organizmu. Jeśli człowiek nagle przestałby oddychać, komórki w końcu obumarłyby, ponieważ nie otrzymywałyby tlenu.

Oddychanie tradycyjne

W przypadku tradycyjnego oddychania należy rozróżnić wdech i wydech. Wraz z wdechem do organizmu człowieka dostaje się tlen.

Wdech może odbywać się przez nos lub usta, a tlen dociera do oskrzeli w płucach. Jest to aktywna faza oddychania, podczas której mięśnie klatki piersiowej są napięte, dzięki czemu do organizmu może dostać się duża ilość tlenu. Podczas fazy wydechu osoba wydala z organizmu dwutlenek węgla. W tym przypadku dwutlenek węgla jest wydalany z oskrzeli do ust lub nosa. Jest to bierna faza oddychania, w której płuca kurczą się, a przepona unosi się.

Oddychanie organiczne

W przypadku oddychania organicznego należy odróżnić oddychanie zewnętrzne od wewnętrznego. Klasyfikacji tej dokonuje się, biorąc pod uwagę komórki biorące udział w procesie oddychania oraz sposób, w jaki wymieniają one różne gazy z innymi elementami organizmu.

W oddychaniu zewnętrznym dochodzi do wymiany gazów między człowiekiem a środowiskiem, w którym się znajduje. Wymiana ta odbywa się w obszarze płuc zwanym pęcherzykami płucnymi. W szczególności to właśnie czerwone krwinki wysyłają dwutlenek węgla do pęcherzyków płucnych, a jednocześnie pochłaniają tlen, który dostaje się do nich z zewnątrz. Tlen dociera do wszystkich komórek, dzięki czemu mogą się one bez problemu odżywiać.

Więcej publikacji o zdrowym stylu życia, znajdziesz w serwisie kuriozum.pl.

Drugą fazą oddychania organicznego jest oddychanie wewnętrzne

Odnosi się to do wymiany gazowej zachodzącej między komórkami a czerwonymi krwinkami. Czerwone krwinki są naładowane tlenem i dostarczają go do komórek. W ten sam sposób komórki oddają dwutlenek węgla do krwi, która płynie z serca do płuc. Tam krew jest natleniana i wraca do komórek.